Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Hírek, aktualitások

Sikerrel vizsgázott a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító Hodászon

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg az elmúlt évtizedek szennyvízkérdését megoldó projekt a nagyközségben. 

A mintegy 3400 lelkes településen jelenleg már mintegy 60 %-os a rákötés. A talajvíz és a talaj tisztaságának megóvását is célzó beruházásnak köszönhetően a most megépült szennyvíztelepre nyomócsövön érkezik be a településről a nyers szennyvíz. Ennek mechanikai tisztítását a gépi rács és a homokfogó, míg a biológiai tisztítását két, szakaszos működésű, eleveniszapos reaktor végzi. A telepen ezen kívül kiegyenlítő, sűrítő és fertőtlenítő medence is létesült. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőből gravitációs vezetéken, mérőaknán át folyik végül a befogadó, Meggyes - Csaholyi főfolyás szelvénybe.  

A most felépült szennyvíztisztító telep irányítása hierarchikus felépítésű. Az alsó szinten a technológiához közvetlen kapcsolódó, szükség szerint helyi kijelzéssel is rendelkező mérő- és kijelző készülékek, illetve a kézi gépműködtetések találhatók. Ugyanakkor a felső szinten van a beérkező adatokat fogadó, gyűjtő, feldolgozó és esetenként beavatkozási parancsot kiadó PC. A telep működésének ellenőrzése az így gyűjtött adatok alapján történik, a számítógép által rögzített grafikonok kiértékelésével. Az épületben vegyszertermet és raktárhelyiséget is kialakítottak, míg a szociális blokkban öltöző, irodahelyiség és időszakosan használt tartózkodó épült. A telep energiaellátását a meglevő transzformátor- állomás, míg az épület belső világítását és a térvilágítást a környezetnek megfelelő, korszerű világítótestek biztosítják.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetőként úgy látja, a szennyvíz- csatornahálózatnak köszönhetően érzékelhető minőségi javulás lesz a folyékony hulladékszállításban Hodászon: 

- csökken a lakosok szennyvíz elhelyezésre fordított költsége 

- megoldódik az ingatlantulajdonosok szennyvíz elszállítási gondja 

- és segítségével megszűnik a környezetvédelmi probléma is, hiszen a szennyvíz már nem szivárog el a talajba, így csökken a talajszennyezés veszélye. Mindez egészségesebb életfeltételeket jelent. 

A TRV Zrt. lehet az üzemeltetője a szennyvízhálózatnak és tisztítótelepnek Fegyverneken.

Az önerő biztosítása mellett, az Európai Unió  és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg a település csatorna-beruházása. A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztító telep üzemeltetési jogáról jelenleg is tart a tárgyalás a TRV Zrt. és az önkormányzat között.   

Mint ismert, a körülbelül 2400 lakott ingatlannal rendelkező Fegyvernek ezt megelőzően nem rendelkezett szennyvízgyűjtő, ill. elvezető rendszerrel, a lakossági szennyvízgyűjtés az udvari derítő aknákban történt. A régi rendszerben a keletkezett szennyvíznek csupán 10 százalékát szállították el ártalmatlanításra, a többi a város alatt maradt, károsítva a környezetet, az ivóvízbázist, valamint jelentősen növelve a talajvízmennyiséget is.  

Ez helyzet megváltozott. A munkálatok során egyebek mellett öblözeteket alakítottak ki, melyek Fegyvernek terepszint adottságai miatt, nyomott vezetékekkel kapcsolódnak egymáshoz. Majd a legnagyobb teljesítményű végátemelőből a most kibővített 600 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telepre, egy közel 3 000 fm hosszú nyomóvezetéken jut el a szennyvíz, ahol végül ártalmatlanítják. A beruházásnak köszönhetően összesen 24. 936 fm bekötővezeték és 45. 070 fm gerinchálózat, valamint 11 db közterületen elhelyezett átemelő üzemeltetéséről tárgyal jelenleg is a városvezetés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával.

A fejlesztés a 6447 főt számláló Fegyverneken:

- Teljesebbé teszi a település lakosainak infrastrukturális ellátottságát amellett, hogy a fogyasztók környezetét is egészségesebbé, tisztábbá teszi.

- Elősegíti a felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentését, a talaj, a talajvíz és a rétegvíz minőségének megóvását a további szennyeződésektől, valamint segít megfordítani az eddigi káros folyamatokat.

- Fegyvernek víziközmű szolgáltatója számára pedig lehetőséget biztosít a minél korszerűbb és szélesebb környezetvédelemre és szennyvíz-tisztításra, az engedélyekben előírt határértékek elérésére, a város közcsatornáján elvezetett szennyvíz 100 %-ának biológiai tisztítására; a telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelésére.

Megépült Nyírkarász szennyvízcsatorna-hálózata

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében az Arancs- Gyulaháza – Nyírkarászt érintő területen új szennyvíztelep és hálózatok létesültek, míg az ajaki és dombrádi agglomerációban a telep és a hálózat újult meg.

 

A még tavaly indult, vissza nem térítendő támogatásból megvalósult „Felső-Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt” keretében épült ki Nyírkarász településen is a szennyvízcsatorna-hálózat. A tender Nyírkarászra eső előkészítési költsége 28 929 580 Ft (ebből a támogatás mértéke: 24 590 143 Ft), a megvalósítási költség pedig: 918 116 500 Ft volt (ebből támogatás: 780 399 025 Ft).
Mint ismert, Nyírkarász községben a vezetékes ivóvíz 1986-os kiépítését követően folyamatos volt a lakossági igény a szennyvízkérdés rendezésére is. A beruházás nagysága miatt azonban ezt az önkormányzat végül most, a „Felső-Szabolcsi szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt” keretében tudta megvalósítani.
A beruházás keretében a jelenleg 2 373 főt számláló Nyírkarászon:
- 16 570 fm gerincvezeték
- és 5 db szennyvíz átemelő kiépítésére került sor,
- ugyanakkor felépült a község szennyvizét is befogadó, mintegy 600 m3/d kapacitású, Gyulaházán átadott közös szennyvíztisztító telep is.
A fejlesztés és rekonstrukció Nyírkarászon:
- Teljesebbé teszi a település lakosainak infrastrukturális ellátottságát amellett, hogy a fogyasztók környezetét is egészségesebbé, tisztábbá teszi.
- Elősegíti a felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentését, a talaj, a talajvíz és a rétegvíz minőségének megóvását a további szennyeződésektől, valamint segít megfordítani az eddigi káros folyamatokat.
- A község víziközmű szolgáltatójaként számunkra, a TRV Zrt. számára is lehetőséget biztosít a minél korszerűbb és szélesebb környezetvédelemre és szennyvíz-tisztításra, a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésével.

Sikerrel zárultak a munkahelyi képzések a TRV Zrt.-nél

Hatféle képzésen vehettek részt a vállalat munkavállalói, egy még tavaly megnyert pályázatnak köszönhetően. 

A tavaly elnyert TÁMOP-2.1.3. C-12/1-2012-0412-es pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának és kompetenciáinak növelésével a vállalkozások versenyképességét is növelje, a foglalkoztatókat pedig munkavállalóik folyamatos képzésére ösztönözze. A 30 343 038 Ft megvalósítási összegű projekt keretében – mely az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg – hatféle belső szakmai képzésre került sor.   

A 2014. október 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti időszak legnagyobb volumenű képzése a víz- és csatornakezelői tanfolyam volt. Ennek keretében a Társaság 20-20 alkalmazottja szerezhetett középfokú szakmai végzettséget két helyszínen, Tiszafüreden és Törökszentmiklóson. A 960 órás tanfolyam végén minden résztvevő sikerrel vizsgázott, így a munkaterületnek megfelelő képzés elérte célját, ráadásul − a programnak köszönhetően − tovább növekedett a képzett szakemberek száma a TRV Zrt. szolgáltatási terültén. A képzési programot a Szolnoki Műszaki Szakközép-és Szakiskola Felnőttképzési Centruma koordinálta. A vállalat hatékonyságának növelését, valamint a fogyasztóbarát szemléletet tartotta szem előtt az ügyfélszolgálati tréning is, melynek keretében a TRV Zrt. három üzemigazgatóságán 15- 15 fő vehetett részt. Ugyanitt végezhette el 45, irányításban dolgozó a 40 órás haladó excel képzést, mely a feladatok hatékonyabb és pontosabb végzését célozta meg. Szintén a készségfejlesztést és kompetencianövelést tűzte ki célul az a négynapos projektmenedzsment-tréning is, melyen a központi irányítás 15 munkavállalója vehetett részt. A vezetői tréningen a Társaság közép- és felsővezetői a vezetésben felmerülő problémák időbeni felismerését sajátíthatták el, illetve azok leghatékonyabb kezelési formáit is megismerhették. Ezen kívül, egy 120 órás kezdő angol nyelvtanfolyam nyújtott részletes nyelvi alapozást a Társaság dolgozói számára.

 

Hamarosan kiváló vizet szolgáltat a TRV Zrt. a nyírségi területein is!

A végéhez közeledő, több mint másfél milliárdos ivóvízminőség-javító programnak köszönhetően, tizenöt Szabolcs-Szatmár-Bereg és két Hajdú-Bihar megyei település ivóvizének csökkenhet határérték alá a vas-, a mangán-, az ammónia- és az arzéntartalma. Arról, hogy miért vett részt a projektben Baktalórántháza és térsége, Csernátoni Istvánt, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Üzemigazgatóját kérdeztük.

- A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét a még 1998-ban kiadott és hatályba lépett, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg. Azért, hogy az uniós határértékeknek megfeleljen, Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos, majd régiós szinten. Mivel a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban résztvevő tagtelepülések mindegyikén határérték feletti volt a vas, vagy a mangán vagy az ammónium érték, így változtatni kellett a szolgáltatott ivóvíz minőségén. (A baktalórántházai vízműről ellátott települések mindegyike érintett.) Ezért első lépésben még 2005 –ben elkészült a települési vízmű rendszerek alapadatait és állapotait felmérő munka, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei térségben a programban érintett települések társulásokba tömörülése követett. Így a baktalórántházai térség fejlesztését a Nyírségi Ivóvízminőség - javító társulás menedzseli. Majd, hogy a programokat felgyorsítsák, a kormányzat 2012-ben megnyitotta a KEOP forrásokat, melyre a Nyírségi Társulat is sikeresen pályázott és nyerte el a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Végül a közbeszerzési eljárás keretében a generál kivitelező feladatokat végző társaságot is kiválasztották, akinek a munkáját szolgáltatóként a TRV Zrt. is maximálisan igyekszik segíteni.
 
- Milyen változtatásokra kerül sor a TRV Zrt. által üzemeltetett vízműtelepen a projekt keretén belül?

- Azért, hogy az uniós követelményeknek megfelelő ivóvizet tudjunk biztosítani, fejleszteni kellett a geszterédi és a baktalórántházi térségi ivóvízellátó rendszert. Ennek keretében, ez utóbbi település vízműtelepén 1 db mélyfúrású kút felújítására kerül sor, melléfúrásos technológiával. Ugyanakkor a vízmű gépházában a főbb gépegységek (hálózati és öblítő szivattyú, oxidációs kompresszor, root -fúvó) cseréje történik meg, az ezeket összekötő vezeték részbeni kiváltása mellett. A vízmű technológia hatékonyabbá tétele egyben a meglévő 2db zárt gyorsszűrő felújítását és új szivattyú egységek telepítését is feltételezi, melyek a vegyszerek beadagolását fogják végezni a víztisztítás során. Mivel pedig a régi vasiszap ülepítő már az új technológiát nem tudta volna kiszolgálni, így helyette egy teljesen új, méretében nagyobb vasiszap ülepítő medence került megépítésre. Valamint, hogy a vízmű technológia minél hatékonyabban tudjon üzemelni, a tervezett vízkezelő létesítmény a legkorszerűbb irányítástechnikai berendezéseket kapta. 

- Ezek az átalakítások együtt járnak-e a térségben egy átmeneti vízminőségromlással?

- Az átalakítási munkálatok nem okoznak jelentős vízminőségromlást, ez ugyanis csupán esztétikai problémát jelent, mely ráadásul nem szolgáltatói hibából, helytelen üzemeltetésből adódik, hanem egy olyan kivitelezői fázis következménye, mely elkerülhetetlen, és annak érdekében történik, hogy a jövőben, Baktalórántháza városában és a környező településeken tartósan, a műszakilag jelenleg elérhető, legjobb minőségű ivóvizet szolgáltassuk, felhasználóink teljes megelégedésére. A vízmű technológia felújítása ugyanis abba a kivitelezői fázisba ért, amikor a szűrést ellátó és ezzel a víz megfelelő minőségét biztosító, zárt gyorsszűrőt, valamint a hozzá tartozó vezetékrendszert kell felújítani, illetve cserélni.  Ezeket a feladatokat, műveleteket csak a szűrő egységek kizárásával lehetett megoldani. A szolgáltatott víz a szűrő kiiktatásával a határértéket meghaladó mértékben tartalmaz ugyan vas és mangán ionokat, ezek azonban legfeljebb esztétikai vízminőségromlást okoznak, az egészségre semmiféle káros hatással nincsenek. Ezek ugyanis az ivóvízben másodlagos szennyeződést okoznak (oxidáló szerrel érintkezve vízből kicsapódhatnak főként vas és mangán paraméterek esetében), melyek hatásait a rekonstrukció befejezéséig természetesen azért próbáljuk minél alacsonyabb szinten tartani. E mellett, szükség szerint, egyes hálózati szakaszokon helyi mosatásokat, öblítéseket is végzünk azért, hogy a vas- és mangántartalmat minél kisebb szinten tartsuk. Szeretnék megnyugtatni mindenkit tehát, hogy a jelenleg szolgáltatott víz is teljes mértékben alkalmas az emberi fogyasztásra, csupán egyes esetekben történhet vasas elszíneződés (hosszú ideig levegővel érintkezve, vízforgatós úszómedencében). Ezek, az esetleges lakosságnak bosszúságot okozó munkálatok egyébként hamarosan le is zárulnak.

- Várhatóan meddig tartanak a kivitelezési munkálatok?

- A még ez év július közepén megkezdődött, vízszolgáltatást is érintő belső technológiai szerelések várhatóan 2015. szeptember hónap második felében kerülnek a befejezésre.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ