Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

A működés eredményessége, teljesítmény

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának mérésére szolgáló mutatók és értékük bővebben  az Éves beszámolóban illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak. 

Néhány fontosabb adat, a működés eredményessége, teljesítmény tekintetében 

Mutatószámok

2012. év   2013. év  

Tőkeáttételi mutatók

Eladósodottsági mutató Kötelezettségek/saját tőke 518,3% 1327,3%
Működő tőke(working capital) Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek 336258 871829

Likviditási mutatók

Likviditási ráta Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 1,80 1,37
forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek 1,67 1,30

Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók

Eszközarányos nyereség(ROA) EBIT/ működő tőke -4,4% -133,4%
Sajáttőke arányos nyereség(ROE) Adózott eredmény/saját tőke 1,2% -173,5%

Vagyoni helyzet elemzése

Tőkeerősségi mutató(Equity ratio) Saját tőke/összes forrás 13,1% 6,5%
Tőkenövekmény(saját tőke növekedési mutató) Saját tőke/jegyzett tőke 212,1% 90,1%

 

 Eszközök (aktívak)

 Srsz.   A tétel megnevezése  2012. év   Előző év(ek) módosításai   2013. év  
    a                                 b         c                         d         e
1. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 81,9% 65,6%
2.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0,9% 0,5%
3.   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 80,9% 65,0%
4.   III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok) 0,1% 0,0%
5. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 17,4% 32,7%
6.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 1,2% 1,7%
7.   II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 10,1% 25,0%
8.   III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0,0% 0,0%
9.   IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 6,1% 6,0%
10. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 0,7% 1,7%
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 100% 100%

 

 Források (passzívak) 

 Srsz.   A tétel megnevezése  2012. év     Előző év(ek) módosításai        2013. év  
    a                                           b         c                       d         e
12. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 13,1% 6,5%
13.   I.  JEGYZETT TŐKE 6,2% 7,2%
14.   II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 80,9% 65,0%
16.   III. TŐKETARTALÉK 5,7% 10,1%
16.   IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1,0% 0,5%
17.   V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK
18.   VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
19.   VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0,2% -11,3%
20. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0,5% 0,0%
21. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 67,7% 86,4%
22.   I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.) 0,0%
23.   II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok) 58,1% 62,5%
24.   III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.     sorok) 9,7% 23,9%
25. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) 18,7% 7,1%
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor) 100% 100%


Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ