Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Ügyféltájékoztatók

Belvízvédelem

Az enyhe időjárás miatt újabb belvízvédelmi készültség várható térségünkben

A TRV Zrt. az érvényben lévő együttműködési megállapodás értelmében jelenleg is támogatja a KÖTIVIZIG belvízi védekezési munkálatait. Társaságunk abban az esetben, ha a társszervezet a kialakult helyzettel ember és gép hiány miatt nehezebben képes megbirkózni további segítséget is nyújt. Társaságunk Mezőgazdasági és Vízhasznosítási Üzemmérnökségének munkatársai felkészültek az újabb készültségi időszakra.

A jelenlegi belvízvédelmi munkálatok során a TRV Zrt. vizsgálólaboratóriumának munkatársai a TIVIZIG szakembereivel karöltve folyamatos vizsgálatokkal ellenőrzik a Nyugati-főcsatornába kerülő víz minőségét. Az itt mért eredmények alapján a szakemberek javaslatot tesznek a Mezőgazdasági és Vízhasznosítási Üzemmérnökség munkatársainak a megfelelő hígító víz mennyiségének beállítására. Vizes szakembereink meglévő információi és az elmúlt 4-5 éves tapasztalata alapján az idei belvíz helyzet előreláthatólag nem indokolja plusz gépek és emberek bevonását.

Ugyanakkor szakembereink ebben az időszakban sajnos azt is tapasztalják, hogy vannak olyan termelők, akik a földekről az öntözőcsatornákba vezetik a belvizet, átvágva a töltést, így tehermentesítve földjeiket. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a TRV Zrt. területeken dolgozó kollégái a vízminőség és az állami vagyon megóvása érdekében ezeket az árkokat minden esetben betemetik vagy betemettetik, és kötelességüknek megfelelően jelentik a területhez tartozó Vízügyi Igazgatóságnak.

Óraelfagyás

Az elmúlt évhez képest jelentősen csökkent az elfagyott vízórák száma a TRV Zrt. teljes szolgáltatási területén

A napokban véget ért sarkvidéki időjárást követően Társaságunk teljes szolgáltatási területén eddig összesen mintegy 200 db órát kellett lecserélni, míg tavaly ez a szám tél végére elérte a csaknem 3700- at. (Idén eddig JNSZ-ban 67, Szabolcs-Szatmár-Beregben 63, Hajdú-Biharban 71 vízóraelfagyást jeleztek Társaságunk felé.) Az enyhülő időjárás miatt azonban további elfagyásból eredő vízóra-meghibásodásokra, cserére lehet számítani.

A pozitív változás egyik okát műszaki szakembereink az időjárásban látják. Mint ismert hazánkban, ebben az évben, még nem volt a tavalyihoz hasonló hosszan tartó rendhagyó hideg, ami a korábbihoz hasonló elfagyás-dömpinget eredményezett volna. Másrészt vizes szakembereink meglátása szerint idén a felhasználók is tudatosabban készültek az óraelfagyások megelőzésére. Köszönhető ez annak is, hogy Társaságunk a tél beköszöntével tudatos megelőző tájékoztató kampánnyal igyekezett minden felhasználónk figyelmét felhívni arra, hogyan és miért fontos a vízóra-elfagyás megelőzése. Tettük ezt egyfelől azért, mert vizes szakembereink tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron, másrészt, mert valljuk, hogy a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke.

Szakembereink szerint továbbra is érdemes rendszeresen ellenőrizni az ingatlanon a vízóra és a belső rendszer állapotát. Amennyiben a felhasználó vízmérő-elfagyást észlel, kérjük, haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható, +36 80/205-157-es műszaki hibabejelentő telefonszámunkon.

 

Törökszentmiklós- kotrás

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy Törökszentmiklóson a Szajoli l. Főcsatorna 13+20 - 14+744 és a 10+680- 10+780 cskm szelvénye között, az előzetes szakértői véleményben leírtak szerint,

2018. március 6-tól megkezdjük a tárgyi kotrást. A munkálatok várhatóan március 31-ig tartanak.

Felhívjuk egyúttal felhasználóink figyelmét arra, hogy az érintett területeken zaj és bűzterheléssel járhatnak a munkálatok, melyet természetesen lehetőségeinkhez mérten minél hamarabb próbálunk befejezni.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ