Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Hírek, aktualitások

Üzletszabályzat tervezet 2017

Tisztelt Olvasó!

Elkészült a 2017. évre vonatkozó Üzletszabályzat módosítás, melyet a mai napon (2017.08.07.-én) közzé teszünk hivatalosan véleményezésre! A vélemények, javaslatok megtételére 20 nap áll rendelkezésre, azaz 2017.08.27.-ig várjuk ez irányú igényük megtételét! Az Üzletszabályzat módosítása a következő linken tekinthető meg:

Üzletszabályzat módosítási tervezet 2017

Köszönettel: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

A magyarországi ivóvíz biztonságos!

A minap újra felkapták az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) 2014. évben készült azon jelentését – frissnek titulálva -, amely szerint Magyarországon nem biztonságos a csapvíz fogyasztása. Sajnos ez az anyag, sem nem friss, sem nem igaz.

A Magyar Víziközmű Szövetség meglepve tapasztalta – a tavalyi év után újra -, hogy minden valóságot nélkülöző „jelentéseket” vesznek át hazai bloggerek és hírportálok úgy, hogy annak valódiságáról nem győződnek meg, mielőtt azokat olvasóikkal megosztják.

A minap újra felkapták az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) 2014. évben készült azon jelentését – frissnek titulálva -, amely szerint Magyarországon nem biztonságos a csapvíz fogyasztása. Sajnos ez az anyag, sem nem friss, sem nem igaz.

A Magyar Víziközmű Szövetség az EUREAU (Európai Nemzeti Víziközmű Szövetségek Szövetsége) tagja. Ennek köszönhetően ismeri az Európai állapotokat, naprakész információkkal rendelkezik az Európai Unió országainak vízminőségi állapotával és paramétereivel kapcsolatban is. Ezen információk alapján a Szövetség tájékoztat mindenkit arról, hogy ez a térkép több országra vonatkozóan sem fedi a valóságot, és nem minden esetben tartalmaz hiteles információkat.

A Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak, minőségét tekintve pedig kiemelendő, hogy hazánkban a csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Fontos még megjegyezni azt is, hogy számos nyugat-európai országgal ellentétben, hazánkban a csapvíz íze jobb, ásványi anyag tartalma pedig magasabb, turisták számára is mindenféle egészségügyi kockázat nélkül, bátran fogyasztható. A víziközmű szolgáltatók szigorú kritériumok alapján, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet.

A magyarországi ivóvíz presztízsének, valamint a szolgáltató vállalatoknak a védelme érdekében a MaVíz felveszi a kapcsolatot a Külügyminisztériummal annak érdekében, hogy az elkészült jelentéssel kapcsolatban korrekció készüljön.

forrás: MaVíz közlemény

Sajtóközlemény

Budapest, 2017.07.19. - A Magyar Víziközmű Szövetség – mint a magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek képviselője – ezúton hívja fel a lakosság figyelmét a versenyképességi törvény módosításával kapcsolatban megjelent közlemények pontosságára.

A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy a tagszervezeteit - a felelős víziközmű szolgáltatókat -, méltó módon képviselje minden olyan nemű témában, amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap. Az utóbbi időszakban – sajnálatos módon – több olyan cikk és közlemény jelent meg a sajtóban, amely félretájékoztatja a fogyasztókat a fenti törvény módosításával kapcsolatban. A MaVíz célja, hogy azon kedvezményeket, amelyeket a törvény biztosít, a lakosság teljes vertikumában, tisztán láttassa.

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény – egyebek mellett – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt is módosította, melynek értelmében 2017. július 1-jétől az új víz- és szennyvízbekötésekhez kapcsolódó egyes feladatokat a víziközmű-szolgáltatók térítésmentesen kötelesek elvégezni.
„Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”

A Szövetség ezúton nyújt tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a törvény értelmében, az országban egységesen, mindenkire – lakossági és nem lakossági felhasználókra egyaránt - vonatkoznak az alábbi információk: 
- a közműcsatlakozások díjmentessége csak és kizárólag a 2017. július 1-jét követően létesült új bekötésekre vonatkozik - a bekötővezeték méretétől függően (legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz-vezeték bekötése esetén); 
- a térítésmentes szolgáltatások közé tartozik a víziközmű szolgáltató által végzett tervegyeztetés és adategyeztetés, valamint a vízmérő költsége és annak felszerelési díja és a nyomáspróba díja; 
- a kivitelezés, a bekötővezeték kiépítése és a vízmérőn kívüli szerelvények beszereléséért ugyanúgy, ahogyan eddig, a továbbiakban is fizetni kell – ezek a költségek azonban szolgáltatónként eltérőek lehetnek;
- a viziközmű törvény által meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól is mentesülnek az új bekötések a fenti átmérőkre vonatkozóan.

A MaVíz fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy az ivóvíz bekötővezeték rákötését a fővezetékre kizárólag a víziközmű szolgáltató végezheti, mely tevékenységéért díjat kérhet (anyagköltség, munkadíj). A mellékmérők felszerelése nem számít új bekötésnek, így ezek sem esnek a térítésmentes szolgáltatások kategóriájába.

A fenti tájékoztatás Magyarország egész területén egységesen érvényes.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Díjmentessé váltak az állami vízművek egyes szolgáltatásai

 

Budapest, 2017. július 7.- Térítésmentesen látják el egyes feladataikat a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok a közműcsatlakozásokhoz kapcsolódóan 2017. július 1-jétől, összhangban a felhasználók terheinek mérséklését célzó kormányzati intézkedésekkel. A kapcsolódó eljárási díjak is megszűnnek vagy mérséklődnek a lakosság, illetve a kis- és középvállalkozások számára, továbbá csökkennek az ügyintézési határidők.
Térítésmentessé válik 2017. július 1-jétől a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és a bekötési vízmérőóra felszerelése, valamint a nyomáspróba is. A fentieken túl a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást sem kell megfizetni a jövőben ezen bekötések esetén.
A fent megnevezett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes. Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.
A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak, továbbá a szolgáltatói szemlélet erősítése céljából jelentősen csökkentek a közmű-csatlakozással összefüggő ügyintézési határidők.
A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték fővezetékre való rákötését kizárólag az illetékes víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében.
A továbbra is díjköteles szolgáltatások körével (például a bekötővezeték kiépítése és a geodéziai felmérés) és azok díjával, valamint a témával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések esetén a területileg illetékes regionális víziközmű-társaságok (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt. és TRV Zrt.) készséggel állnak a lakosság rendelkezésére honlapjaikon található információkkal, illetve társasági telefonszámaikon.

Harmadik lett a TRV Zrt. csapata a hétvégi XIX. karcagi Birkafőző Fesztiválon!

Ebben az évben immár 19. alkalommal rendezték meg a nagykunság fővárosában a Birkafőző Fesztivált. A hungarikumok közé korábban felkerült étek iránt idén is akkora volt az érdeklődés, hogy 500 birkából kellett a pörköltet megfőzniük a versenyben induló csapatoknak. A rangos megmérettetésen természetesen a hagyományoknak megfelelően a TRV Zrt. is képviseltette magát egy főzőcsapattal, ők az előkelő 3. helyezést vívták ki maguknak!

 

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ