Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Mezőgazdasági Vízhasznosítási Főmérnökség

A Magyarország és az Észak-alföldi Régió egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatójának, a mintegy 50 éves múlttal rendelkező TRV Zrt. – nek az ivóvízellátás mellett fő tevékenysége a mezőgazdasági vízhasznosítás.

kep1

Feladata:

Az ökológia, halas tavi, ipari és rekreációs célú vízszolgáltatás valamint az ár- és belvízvédelem. A főmérnökség, a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, törekszik a legkorszerűbb vízgazdálkodás megvalósítására, a működési területén lévő gazdasági tevékenységeket folytatók naprakész szakmai támogatásával.

Célja:

Úgy eleget tenni a jogszabályok által előírt mezőgazdaság vízgazdálkodási feladatoknak, hogy a Társaság működési területén, a gazdálkodó szervezetek számára szükséges mennyiségű vizet megfelelő minőségben bármikor biztosítható legyen. A Mezőgazdasági Vízhasznosítási Főmérnökség évente átlagosan 80 millió m3 vizet értékesít, eközben mintegy 250km hosszú öntözőcsatornát üzemeltet és több mint 200 vízhasználóval áll szerződéses kapcsolatban.

Tevékenysége:

Nyugati Főcsatorna Üzemeltetése 1995-óta tartozik a Mezőgazdasági Vízhasznosítási Főmérnökség feladat közé, amely gazdasági és ökológiai szempontból kiemelt jelentőségű.

A Keleti-főcsatornából kiágazó, az akár évi 50 millió m3 vízfelhasználást is elérő, 70225m hosszú szakasz üzemeltetésére 2015-ben kötött újabb szerződést a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A Nyugati Főcsatorna Üzem

Vízgazdálkodási rendszere igen összetett, a vízszolgáltatáson túl nagyon fontos vízkárelhárítási és regionális vízpótlási feladatokat lát el. A belvízelvezetés mellett a jobboldali töltése - a Halastói tápcsatorna depóniájával együtt - 51 km hosszan árvízvédelmi és lokalizációs vonalként szolgál. Ökológiai célra biztosít vizet a Hortobágyi Nemzeti Parki Igazgatóság számára, amely területileg az öregtavakra, a füredkócsi részen a kis-jusztus mocsárra, a zámi részre és a kunkápolnási mocsárra terjed ki. A TRV Zrt. Mezőgazdasági Főmérnöksége tevékenységével hozzájárul a mára Magyarország jelképévé vált Hortobágyi Nemzeti Park megőrzéséhez!

kep2

Halastavi vízellátás szempontjából szintén kiemelten fontos a Hortobágyi Halgazdaság Zrt., mely a Nyugati főcsatornához kapcsolódva termel több ezer hektáron minőségi halat a folyási, az öregtavi, a gyökérkúti, a fényestói, a csécsi, és kungyörgyi tóegységeken.

Öntözőfürtök üzemeltetése: A szolgáltatási területeinkhez tartozó termelési célú egyéb vízszolgáltatást nyújtó öntözőfürtök egyike a Nagykunsági főcsatornából kiágazó NK-X-2. Hossza 10.423 fm, évi vízfelhasználása pedig több mint 2000em3. Ebből körülbelül 1500em3 rekreációs céllal, a Kengyeli, Kis-Kengyeli csatornán keresztül kerül a Holt-Tiszába, amely nemcsak horgászati és szabadidős célokat szolgál a szolnokiak számára, hanem a megyeszékhely ivóvíz tartaléka is egyben. A fürtön belül található a Csorcsány-ér, mely a Kengyeli, Kis-Kengyeli belvízelvezető-csatornaként is szolgál, mindemellett NK-X-2 a hozzá tartozó csatornákkal fontos szerepet tölt be az öntözővíz biztosításában a mezőgazdaság számára.

kep3

A térségben található ezen kívül a Tiszavárkony I. öntözőcsatorna melynek hossza 10550fm éves vízfelhasználása pedig több mint 260em3. Tiszavárkony, Tószeg, Jászkarajenő öntöző és halastavi vízellátását biztosítja.

Gávavencsellői esőztető öntözőfürt szintén a TRV Zrt. Mezőgazdasági Vízhasznosítási Főmérnökség üzemeltetési területéhez tartozik, körülbelül 50 mezőgazdasági vízhasználónak biztosítva ezzel évi több mint 850em3 öntözővizet. A fürt különlegessége hogy itt található az egyetlen szivattyútelep, ami a TRV tulajdona.

Ipari vízfelhasználás szempontjából a K-VIII. öntözőfürt a legjelentősebb mivel amellett, hogy Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar öntözővíz-ellátását biztosítja, csak itt van egyedül ipari vízkivétel, amely 2016-ban 3616em3-ből mintegy 2750em3-t tett ki.

Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer üzemeltetése: A TRV Zrt. büszkeségének számít a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR), és az innen nem messze található Látóképi Tófürdő, melyet a köznyelv Macsi-Balcsiként tart számon. Ez a hely a környékbeliek egyik legkedveltebb szabadtéri fürdőhelyeként ismert. A strandfürdőhöz szükséges vizet a Keleti-főcsatornából biztosítjuk, ezért nem meglepő, hogy az elmúlt évek során minden alkalommal a rendeletben meghatározott kategóriák közül a legmagasabb, „kiváló minőségű" minősítést kapja az a TRV Zrt. által fenntartott létesítmény.

kep4

Saját, Grundfos szerviz működtetése:

Saját szivattyúszervizzel 1995 óta rendelkezünk. Itt a Grundfos cég teljes termékskáláját felvonultató új szivattyúk és tartozékok értékesítését, valamint eljes körű garanciális és garancián túli javítását, szervizelését végezzük. Mint ismert, a Grundfos, a világ egyik vezető szivattyúgyártója, amely 1945 óta van jelen a piacon. Alapítása óta legfontosabb törekvése, hogy világszerte sikeresen fejlesszen, gyártson és értékesítsen kiváló minőségű szivattyúkat, szivattyú rendszereket, ezzel is hozzájárulva a magasabb életszínvonal és az egészségesebb környezet kialakításához.

A TRV Zrt. Márkaszervizének munkája olyan korszerű javítási technológiára épül, mely megfelel a mai kor elvárásainak. A felújításokat rövid, 2-4 hetes átfutási határidővel tudja szervizünk vállalni, minőségi garanciával. Kivételes esetben vállalkozunk a meghibásodott szivattyúk azonnali javítására is. Ez az eddig reklamáció-mentesen kijavított, több mint 2.500 darab szivattyú képezi szervizünk referenciáját. Célunk továbbra is a megbízható, biztonságos szervízszolgáltatással összefüggő igények kielégítése, gazdaságos üzemeltetés mellett.

kep5

Elérhetőségek:

Mezőgazdasági Vízhasznosítási Főmérnökség Központi Irányítás

5000 Szolnok, Thököly út 83.

Szabó József főmérnök 0670/319-0116 szabo.jozsef@trvzrt.hu

Tóth Tamás vízhasznosítási előadó 0670/318-8030 toth.tamas@trvzrt.hu

Szabó Péter vízhasznosítási előadó 0670/314-1064 szabo.peter2@trvzrt.hu

Szolnoki Üzemmérnökség:

Tiszavárkony I.:

Ágoston Lajos fürtvezető 0670/315-3943 agoston.lajos@trvzrt.hu

Magyar József szivattyúmű gépész 0670/319-5416

Dorogi Sándor szivattyúmű gépész 0670/315-3940

NK-X-2:

Ágoston Lajos fürtvezető 0670/315-3943 agoston.lajos@trvzrt.hu

Debreceni Üzemmérnökség:

4032 Debrecen, Füredi út 72-74.

Simon Zoltán üzemvezető 0670/935-4965 simon.zoltan@trvzrt.hu

Nagy Attila vízhasznosítási előadó 0670/314-9035 nagy.attila@trvzrt.hu

Nyugati Főcsatorna:

Bagi József fürtvezető 0670/315-3941 bagi.jozsef@trvzrt.hu

K-VIII:

Varga Lajos fürtvezető 0670/318-8510

HTVR:

Pokrócz Imre telepvezető 0670/3141031 pokrocz.imre@trvzrt.hu

Gávavencsellő:

Hegyes Zoltán szivattyúmű gépész 0670/935-5222 hegyes.zoltan@trvzrt.hu

 

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ