Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok

 

2011. évi CVIII. törvény

A közbeszerzésekről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

1/2006. (I. 13.) PM rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról

8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató

A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A tervpályázati eljárások szabályairól

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről

 

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ