Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által benyújtott KEOP-os pályázatok

„Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztési projekt előkészítése”

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.), az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉRV Zrt.), a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.), a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TRV Zrt.), valamint az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉDV Zrt.), mint a „Regionális Vízművek a napenergia hasznosításáért” Konzorcium a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nkft. Közreműködő Szervezethez KEOP-7.9.0/12-2014-0030 számon regisztrált pályázatot nyújtottak be „Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztési projekt előkészítése” címen, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásban részesített. A projekt ismertetése az alábbi linken található:

http://www.vizmunapenergia.keopberuhazas.hu/

 

„Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízműben fejlesztési projekt előkészítése”

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.), az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉRV Zrt.), a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.), a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TRV Zrt.), az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉDV Zrt.), valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék (BME), mint a „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” Konzorcium a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nkft. közreműködő szervezethez KEOP 7.9.0/12-2014-0001. számon regisztrált pályázatot nyújtott be a „Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízműben fejlesztési projekt előkészítése” címen, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásban részesített. A projekt ismertetése az alábbi linken található:

http://vizmubiogaz.keopberuhazas.hu/

 

 

 Kiskörei Szennyvíztisztító telep

 

  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. „Kiskörei Szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfok javítása és bővítése” KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0014 azonosító számú projektje 2011 évben elkészült.

A szennyvíztelep 1300 m3/nap kapacitású bővítése 2100 m3/napra, valamint a telep intenzifikálása valósult meg a beruházás következtében.
A multifunkcionális tisztító medence mintegy 4.600 m3 víztérfogatú egység tartalmazza a telepre befolyó összes nyers szennyvíz mechanikai tisztítását szolgáló gépi rács és homokfogó berendezést. Ezt követően kerül a víz az osztóműbe, ahol a már szűrt szennyvíz szétválasztásra kerül az új és a régi tisztítótelep, valamint az 500 m3-es havária tároló között.

Mind az új, mind a régi rendszer átfolyós rendszerű biológiai tisztító egységek, melyekről lekerülő tisztított szennyvíz gravitációsan a Tiszába folyik.
Árvíz, vagy a Tisza folyó magas vízállása esetén a tisztított víz a telep új építésű árvízi átemelő aknájába kerül, ahonnan szivattyúval emeljük át a befogadó Tisza folyóba.

A szennyvíz tisztítás végtermékeként keletkező iszap gépi víztelenítést követően a szennyvíztelepen kialakított tároló és nyitott műveleti téren komposztálásra kerül. A komposztálás vonzataként megépült egy munkagéptároló, egy segédanyagtároló és egy fedett komposztáló csarnok. A komposztálást a beruházás keretén belül beszerzett gépi egységekkel úgymint multifunkcionális rakodógép, trágyaszóró, zöldhulladék aprító, pótkocsi és egyéb kiegészítő elemek segítségével lehet végezni.

A telep bővítésével együtt új telepi út és térburkolatok kerültek megépítésre, valamint megvalósult a telep energia ellátásának teljes felújítása is. 2011.01.14-én a telep 6 hónapos próbaüzeme megkezdődött, mely 2011.07.16-án sikeresen lezárásra került. E naptól kezdődően a beruházást indító Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. használatába és birtokába került a szennyvíiztisztító telep, mely a térség egyik legfontosabb környezetvédelmi beruházása volt.

Építés közben

 

 

Kiskörei Vízmű fejlesztés

 

 

Kisköre Vízmű Technológiai fejlesztése

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0024 számon nyilvántartott „Kisköre vízmű technológiai fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó beruházás.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő Kisköre vízmű telepen 2012.február 14-én megkezdődött a vízminőség javító beruházás, amelyhez az Új Széchenyi Terv keretében 187 millió forintos támogatást nyújtott az Európai Unió, illetve a magyar állam. A program keretében a tisztított víz minőségének javítását, az arzén, ammónia, vas, ammónium és a mangán kiszűrését valósítja meg a beruházás.

A felszín alatti vízbázisra települt víztisztító mű 1968-ban állt üzembe. Elsődleges feladata a Kiskörei vízlépcső építésekor szükséges ivóvízigények kielégítése volt, később pedig Kisköre település vízellátásának megoldása. A régi víztisztítási technológia nem teljesítette a szolgáltatott víz paraméterei tekintetében a 201/2001 (X.25) számú kormányrendelet előírásait.

A beruházás során a meglevő vízjogi engedélyben rögzített 1050 m3/nap tisztító kapacitásnak megfelelő technológia került fejlesztésre, úgy hogy az 1960-as években épült, műszakilag és erkölcsileg elhasználódott és elavult vízmű telepi berendezések átépítésével valósul meg az arzén és a mangán eltávolítása. Az arzénmentesítése technológia köré csoportosítva kellett megoldani a nyersvíz jellegéből adódó, vas, mangán és ammónia szükségszerű eltávolítását.

A technológia korszerűsítéshez kapcsolódik az elöregedett vízhálózat egyes részeinek cseréje is.(2804 fm) A beruházás 207 millió forintba került, melynek saját erejét a Tiszamenti Regionális Vízmű biztosítja.

A munkálatok keretében felújításra kerültek a víznyerő kutak is, valamint 1208 m ivóvízhálózat rekonstrukciója is megvalósult. A projekt tartalmazott egy új, 170 m2-es alapterületű technológiai épület megépítését is.

A fenti program megvalósítása azt biztosítja, hogy Kisköre város közel 2900 fős lakóinak, valamint az ott megjelenő vendégeknek kifogástalan minőségű és elegendő mennyiségű ivóvíz álljon rendelkezésre.

 

A műszaki átadás, próbaüzem befejezése 2013. junius 27.

 

Új technológiai épület és udvartér látvány kép 2012. november 30.

Új technológiai épület és udvartér látvány kép 2012. november 30.

 

 

 

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ