Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Koncessziók

A Nyugati Főcsatorna Koncessziós tevékenység ellátása a TRV Zrt-nél

Az állami tulajdonban lévő közcélú vízi létesítmények közül a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium elsőként a Nyugati Főcsatorna koncesszióba adását hirdette meg 1994-ben. A koncesszió tárgyát 92 km hosszú csatornarendszer, 338 ha földterület és 105 ha vízfelület hasznosítása képezte.

A pályázatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nyerte el, más pályázókkal- beleértve a Hortobágyi Halgazdaságot is- szemben , a legalacsonyabb díj miatt.

Ezzel 1995. február 21-től 20 éves időtartamra megszerezte a Nyugati Főcsatorna teljes körű hasznosításának jogát.

Koncessziós alaptevékenységként halas tavi, öntözési és ökológiai célú vízszolgáltatást végez, de melléktevékenységként erdészeti, mezőgazdasági, valamint halászati tevékenységet is ellát.

A koncessziós szerződés előírása alapján társaságunk szervezetileg elkülönített, önálló gazdálkodásra köteles, önelszámoló egységet hozott létre, melyet üzemigazgatósági szervezeti formában működtet. A zavartalan működéshez a koncessziós szervezet részére a TRV Zrt. megfelelő vagyont és pénzeszközt biztosított. A koncessziós szervezet gazdálkodásáról minden évben elszámolunk.

A Koncessziós Üzemigazgatóság üzleti lehetőségeit a Nyugati Főcsatorna hatásterületén mintegy 6500 ha összterületű kiépített halastó, berendezett öntözőtelep és természetvédelmi vízellátó rendszer biztosítja. Az érvényes vízjogi engedélyekből 4250 ha halastó, melynek vízigénye igen nagy, és az időjárástól kevésbé függő. Az értékesített vízmennyiség évente 50-65 millió m³ közötti. 2013. évben: 51.332 em³ amelyből a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-nek értékesítettünk 42.692 em³-t. 2014. évben várható értékesítés: 52.000 em³ ebből a HHG Zrt. felé :43.000 em³ értékesítésére van reális szerződéskötési lehetőségünk. Társaságunknál bevezetésre került ISO 9001 minőségügyi rendszer előírása szerint folyamatosan végezzük a vízminőség vizsgálatát és annak dokumentálását. Évente 30-40 esetben veszünk mintát és a Keleti Főcsatorna Vízmű akkreditált laboratóriumában végzett vizsgálattal igazoljuk, hogy a szolgáltatott víz mezőgazdasági célra és haltenyésztés szempontjából is megfelelő.

A vízfelhasználók igényei alapján a Nyugati Főcsatorna rendszerében a vízszolgáltatás folyamatos, általában az év során egyetlen óra üzemszünet sincs. Télen is van vízigény, mert a több ezer hektáros halastavakon a jégtakaró alatt a halak életfeltételeit csak frissvíz átvezetéssel lehet biztonságosan megoldani.

A Nyugati Főcsatorna vízgazdálkodási rendszere igen összetett, a vízszolgáltatáson túlmenően nagyon fontos vízkár elhárítási és regionális vízpótlási célokat szolgál. Fontos árvízvédelmi létesítmény, mert a jobboldali töltése, a Halastói tápcsatorna depóniájával együtt, 51 km hosszan árvízvédelmi és lokalizációs vonalként szolgál. A Nyugati Főcsatorna I-II. bögéje a térség településeinek egyetlen belvízmentesítő befogadója, melybe a TIVIZIG kezelésében lévő szivattyútelepek emelnek be max. 8,7 m³/s-os belvízi hozamot.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ