Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Ki vizet ad, életet ad...

Közszolgáltatások

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által végzett közszolgáltatás: Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., napi tevékenységével az életet, a jövőt szolgálhatja azzal, hogy részese az életet jelentő egészséges ivóvíz biztosításában, hogy hozzájárulhat környezetünk védelméhez a szennyvizek elvezetésével és tisztításával. A hétköznapi munka során cél a vevői elégedettség megszerzése - a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve. Szakmailag jól felkészült és elkötelezett kollégák dolgoznak azért, hogy a sérülékeny és korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás, az egészséges ivóvíz észrevétlen természetességgel eljuthasson mindenkihez.

A Társaságunk küldetése: a jelenlegi és leendő szolgáltatási területen valamennyi fogyasztó számára megfelelő minőségű és megfizethető áron ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás biztosítása, a Társaság működőképességének fenntartása mellett.

A közszolgáltatás igénybevételének rendjét a Tiszamenti Regionális Vízművek Üzletszabályzata foglalja össze.

A Társaság által nyújtott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Társaságunk a lakossági felhasználók részére a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti, amely kedvezmény összege - a jogszabályban rögzített követelményeknek megfelelően - minden esetben a felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt mezőben feltüntetésre kerül.

Keresés

Közadatkereső

Óraállás bejelentő

Vízdíj kalkulátor

 

grundfos

LÁTÓKÉPI TÓFÜRDŐ